Startsida til Odda Fotoklubb - oddafoto.no


Dette er ei landingsside for domenet oddafoto.no med lenker til dei ulike tinga fotoklubben i Odda har tilgjengeleg på Internett. Seinare er det tenkt at fotoklubben skal utvikla og lansera ei full heimeside med relevant informasjon, bilete, organisasjonsoversikt, osb.Relevante lenker
Via Origo-sona vår finn du mesteparten av informasjonen vi har gjort tilgjengeleg, inklusive skjema for- og informasjon om innmelding.
Du kan lesa meir om sida, her.